»
»
Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej09 Luty 2021

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne ma już 7 odsłon. Aby w prosty sposób sprawdzić jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać, w jednym miejscu ZUS zebrał informacje o wsparciu, które można aktualnie uzyskać z Zakładu.

W tabeli ZUS prezentuje z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

 

Świadczenie postojowe

 

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - świadczenie postojowe" (plik pdf 4,9mb)

 

Rodzaj pomocy i warunki

 

Kogo dotyczy

 

Termin składania wniosków

 

Wniosek

 

Ile razy można złożyć wniosek

 

Kwota pomocy

 

świadczenie postojowe (zwykłe) - działalność gospodarcza

 

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-D

 

1 raz

 

1300 zł
lub 2080 zł

 

świadczenie postojowe (zwykłe) działalność gospodarcza - kontynuacja

 

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DK

 

2 razy

 

1300 zł
lub 2080 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

 

świadczenie postojowe (zwykłe) - umowy cywilnoprawne

 

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-C
(gdy wniosek składa zleceniodawca) RSP-CZ
(gdy wniosek składa zleceniobiorca)

 

1 raz

 

2080 zł lub w wysokości sumy wynagrodzeń z umów (jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł

 

świadczenie postojowe (zwykłe) umowy cywilnoprawne - kontynuacja

 

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-CK

 

2 razy

 

taka sama wysokość jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe

 

świadczenie postojowe branżowe

 

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek i przewodnik turystyczny

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DB

 

1 raz

 

2080 zł

 

świadczenie postojowe branżowe

 

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: agent turystyczny

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DB

 

1 raz

 

2080 zł

 

świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz - kontynuacja)

 

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystyczny

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DK

 

2 razy

 

2080 zł

 

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)

 

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKD

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DD

 

1 raz

 

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

 

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) - kontynuacja

 

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców,
o określonym PKD

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DD

 

2 razy

 

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

 

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKD

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DD6

 

1 raz

 

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

 

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-CD6

 

1 raz

 

2 080 zł - jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł - to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów

 

ponowne świadczenie postojowe - jednokrotne świadczenie postojowe

 

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną o określonym PKD

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DD7

 

1 raz

 

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

 

ponowne świadczenie postojowe - maksymalnie dwukrotne świadczenie postojowe

 

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKD

 

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

 

RSP-DD7

 

2 razy

 

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia
postojowego)

 

 

Zwolnienie z opłacania składek

 

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - zwolnienie z opłacania składek" (plik pdf 313kb)

 

Rodzaj pomocy i warunki

 

Kogo dotyczy

 

Termin składania wniosków

 

Wniosek

 

Ile razy można złożyć wniosek

 

Kwota pomocy

 

zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.

 

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

 

do 15 marca 2021 r.

 

RDZ-B

 

1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)

 

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

 

zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.

 

płatnik składek, który świadczy usługi na rzecz muzeów (o określonym PKD); prowadzi muzeum

 

do 15 marca 2021 r.

 

RDZ-M

 

1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)

 

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

 

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r.

 

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

 

od 1 lutego 2021 r.
do 31 marca 2021 r.

 

RDZ-B7

 

1 raz

 

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

 

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień i styczeń 2021 r.

 

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

 

od 1 lutego 2021 r.
do 31 marca 2021 r.

 

RDZ-B7

 

1 raz za każdy miesiąc (grudzień, styczeń)

 

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

 

zwolnienie z naliczania składek za osoby wykonujące umowę cywilnoprawną

 

zleceniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną zawartą w okresie 1.01-31.03.2021 r.

 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony)

 

RZN

 

dla każdej umowy zlecenia

 

zwolnienie z należnych składek za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

 

 

Ulgi w opłacaniu składek

 

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - ulgi w opłacaniu składek" (plik pdf 870kb)

 

Rodzaj pomocy i warunki

 

Kogo dotyczy

 

Termin składania wniosków

 

Wniosek

 

Ile razy można złożyć wniosek

 

Kwota pomocy

 

wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej

 

każdy płatnik składek

 

jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą; jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek, ZUS naliczy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku

 

RDU

 

w zależności od sytuacji

 

dzięki uldze możesz opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga

 

wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

 

każdy płatnik składek

 

w dowolnym momencie

 

RDO

 

w zależności od sytuacji

 

nie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga

 

wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek

 

płatnik składek

 

gdy dostaniesz informację o umorzeniu składek za dany okres rozliczeniowy

 

RZS-P

 

w zależności od sytuacji

 

kwota do zwrotu ustalana jest na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty

 

 

źródło: www.zus.pl