»
»
Podatki 2021: Faktury korygujące in minus bez potwierdzeń odbioru

Podatki 2021: Faktury korygujące in minus bez potwierdzeń odbioru01 Wrzesień 2020

W przypadku faktur korygujących in minus nie będzie już konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru. To jedna z planowanych przez resort finansów zmian w przepisach podatkowych, które mają zostać wprowadzone z początkiem 2021 r. Obecnie uzyskanie takiego potwierdzenia jest warunkiem pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT Ministerstwo Finansów przewidziało rezygnację z tego wymogu. W efekcie nie będzie już konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej i oczekiwania na ich dostarczenie. Odpowiednia zmiana zostanie wprowadzona w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

„Zmiana jest istotna przede wszystkim dla tych podatników, u których okres oczekiwania na potwierdzenia odbioru faktur korygujących jest wydłużony” – tłumaczą projektodawcy.

Jak wyjaśnia resort finansów, przy założeniu odejścia od tego wymogu kluczowe znaczenie uzyskają inne dowody dokumentujące obniżenie podstawy opodatkowania (np. dokumenty handlowe, korespondencja handlowa i dowody zapłaty).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 sierpnia 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.