»
»
Podatki 2021: MF przedstawiło projekt nowelizacji ws. estońskiego CIT-u

Podatki 2021: MF przedstawiło projekt nowelizacji ws. estońskiego CIT-u13 Sierpień 2020

Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estońskiego CIT-u. Nowa preferencja podatkowa, oparta na dwóch niezależnych wariantach, ma zostać wprowadzona z początkiem 2021 r.

„Poprzez wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i podjęcie inwestycji, nowe zasady opodatkowania powinny stymulować przedsiębiorstwa do zwiększania zatrudnienia i nakładów na środki trwałe” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt zakłada wprowadzenie dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania. Pierwszy to system wzorowany na rozwiązaniu estońskim, gdzie dochód z opodatkowania jest powiązany z kategoriami prawa bilansowego. W praktyce znacznie zmodyfikowane zostaną dotychczasowe zasady opodatkowania.

Drugi z wariantów opiera się na specjalnym funduszu inwestycyjnym, który pozwoli podatnikom na szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych (bez ingerencji w obowiązujące obecnie rozliczenia podatkowe).

Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem można tez zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337001/12708207/12708208/dokument459377.pdf