»
Poradnik podatnika

Biała lista i podzielona płatność – nowe obowiązki przedsiębiorców09 Wrzesień 2019

Od 1 września podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy. Nowe rozwiązanie co do zasady ma ułatwić weryfikację kontrahentów i tym samy zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Jednakże w ocenie większości podatników „biała lista” bardziej służy fiskusowi niż przedsiębiorcom. Pojawiają się obawy, że podatnicy mimo rzetelnego płacenia podatków w nowej r...

WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usług marketingowych29 Sierpień 2019

WSA: Nie ma szczególnego trybu dokumentowania wykonania usług marketingowych Teza: Nie mają oparcia ani w przepisach ogólnego prawa podatkowego, ani w unormowaniach z zakresu podatku od towarów i usług tezy, że na stronie postępowania podatkowego ciąży obowiązek posiadania materialnych dowodów potwierdzających wykonanie poszczególnych usług niematerialnych. Sentencja Wojewódzki Sąd Administracy...

Podatki 2019. Limit 150 tys. również dla "starych" samochodów13 Sierpień 2019

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo uznania za koszt całości odpisów amortyzacyjnych, które będą naliczane od wartości początkowej A zł samochodu osobowego, który to jest wykorzystywany przy prowadzeniu działalności, przyjętego do użytkowania w lipcu 2015 r., a którego to pojazdu wartość początkowa na dzień przekazania do użytkowania przekraczała 20 000,00 euro, a na ...

Przełomowy wyrok TSUE dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi budowlanej13 Sierpień 2019

Przełomowy wyrok TSUE dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi budowlanej Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stanął po stronie firm budowlanych. Niewątpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a także lawinę wniosków o wznowienie postę...

Działalność w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego07 Sierpień 2019

Działalność w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmienić adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym będzie również zamieszkiwał. Do lokalu przynależne jest także miejsce parkingowe w garażu podziemny...