»
Poradnik podatnika

Zwolnienie ze składek ZUS a obowiązek rozpoznania przychodu po stronie pracodawcy w CIT23 Lipiec 2020

Pracodawca będący płatnikiem składek, który skorzystał z możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, nie musi rozpoznawać z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o ...

Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w działalności23 Lipiec 2020

Podatnik wraz żoną, która nie prowadzi działalności, zakupił mieszkanie, w którym zamierza mieszkać (50% powierzchni) i prowadzić działalność gospodarczą (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umożliwić wykorzystanie wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania,...

Suplementy diety i witaminy dla pracowników mogą być kosztem firmy23 Marzec 2020

Przedsiębiorca planuje cykliczny, comiesięczny zakup dla swoich pracowników witamin i suplementów diety oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego takich jak: Witamina D, Witamina C, Magnez, Luteina. Dostęp do codziennych dawek witamin ma wpłynąć na zdrowie i samopoczucie pracowników, ich odporność, łagodzić efekty stresu oraz eliminować zmęczenie oczu podczas pracy przy kompu...

Likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie ich plikami JPK_VAT od 2020 r.17 Marzec 2020

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która zakłada zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK_VAT, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Nowe rozwiązania w zakresie JPK_VAT zaczną obowiązywać od 2020 r. Za uchwaleniem noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw głosował...

Jak wnioskować o rozłożenie na raty należności podatkowych17 Marzec 2020

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i w obecnej sytuacji wywołanej koronawirusem nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, możesz złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdzić czy urząd przyzna ci taką pomoc. Jak to zrobić? Sprawę można załatwić m.in. elektronicznie, poprzez Profi...

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rozliczeniu rocznym za 2019 r.12 Styczeń 2020

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie społeczne ze środków podatnika w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik. ZAKR...

Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowe możliwości od 1.03.2020 r.12 Styczeń 2020

Od 1 marca 2020 r. będzie można skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. To prosta spółka akcyjna (PSA). Będzie ją łatwiej założyć i prowadzić niż klasyczną spółkę akcyjną, łatwiej będzie też ją rozwiązać. To bardzo ważne dla młodych firm lub osób, które dopiero planują otworzyć biznes, w tym dla innowacyjnych startupów. Z ich punktu widzenia kluczowe zasady PSA t...

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS także na biznes.gov.pl20 Listopad 2019

Zaświadczenie online o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS można obecnie uzyskać również za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl Do tej pory wniosek o takie zaświadczenie można było składać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Na biznes.gov.pl jest już bardzo popularna usługa „niezalegania w podatkach". Z usługi można korzystać w całości przez internet. Wymagany jest przy ...