»
Poradnik podatnika

Obowiązek korekty VAT w związku z wydatkami na ulepszenie nieruchomości18 Listopad 2019

Czym jest ulepszenie? Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wskazuje na czym ono polega. Wyjaśnienie tego pojęcia zaczerpnąć można z ustaw o podatkach dochodowych. I tak w myśl art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie środka trwałego ma miejsce gdy: podatnik ponosi nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, ada...

Współpraca z firmą żony a prawo do podatku liniowego14 Listopad 2019

Współpraca z firmą żony a prawo do podatku liniowego Wnioskodawca zamierza podjąć działalność gospodarczą w ramach której będzie świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstwa prowadzonego przez żonę Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca był osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności przez żonę. Jednocześnie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był zatrudniony w firmie małżonki na podstawie umow...