»
Poradnik podatnika

Podatki 2021: MF zapowiada istotną zmianę ws. usług noclegowych01 Wrzesień 2020

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowy przepis powinien wejść w życie z początkiem 2021 r. Modyfikacja będzie polegać na dodaniu do ustawy o VAT w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c. Obecnie obniżenia kwoty albo zwrotu r...

Podatki 2021: MF przedstawiło projekt nowelizacji ws. estońskiego CIT-u13 Sierpień 2020

Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estońskiego CIT-u. Nowa preferencja podatkowa, oparta na dwóch niezależnych wariantach, ma zostać wprowadzona z początkiem 2021 r. „Poprzez wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i p...

Zwolnienie ze składek ZUS a obowiązek rozpoznania przychodu po stronie pracodawcy w CIT23 Lipiec 2020

Pracodawca będący płatnikiem składek, który skorzystał z możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, nie musi rozpoznawać z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o ...

Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w działalności23 Lipiec 2020

Podatnik wraz żoną, która nie prowadzi działalności, zakupił mieszkanie, w którym zamierza mieszkać (50% powierzchni) i prowadzić działalność gospodarczą (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umożliwić wykorzystanie wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania,...

Suplementy diety i witaminy dla pracowników mogą być kosztem firmy23 Marzec 2020

Przedsiębiorca planuje cykliczny, comiesięczny zakup dla swoich pracowników witamin i suplementów diety oraz dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego takich jak: Witamina D, Witamina C, Magnez, Luteina. Dostęp do codziennych dawek witamin ma wpłynąć na zdrowie i samopoczucie pracowników, ich odporność, łagodzić efekty stresu oraz eliminować zmęczenie oczu podczas pracy przy kompu...

Likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie ich plikami JPK_VAT od 2020 r.17 Marzec 2020

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która zakłada zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK_VAT, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Nowe rozwiązania w zakresie JPK_VAT zaczną obowiązywać od 2020 r. Za uchwaleniem noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw głosował...