»
»
Delegowanie pracowników – nowe zasady już od 4 września

Delegowanie pracowników – nowe zasady już od 4 września01 Wrzesień 2020

Już 4 września br. wejdzie w życie większość przepisów przewidzianych w nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Część zmian może mieć duży wpływ na pracodawców delegujących pracowników do Polski.

Nowela wprowadza do polskiego prawa rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie 2018/957 z 20 sierpnia 2020 r. 

„Ustawa dotyczy pracodawców zagranicznych (w tym spoza UE) delegujących pracowników do Polski. Natomiast polscy pracodawcy delegujący pracowników za granicę (w ramach UE) zobowiązani są do stosowania regulacji kraju, do którego delegują pracowników, a który również implementował dyrektywę (UE) 2018/957” .

Nowelizacja dotyczy m.in. warunków oddelegowania. Podstawą ma być zapewnienie warunków zatrudnienia i składników płacy na poziomie, który wynika z obowiązujących regulacji i powszechnie obowiązujących umów zbiorowych. Jednocześnie zwiększone zostaną wymogi w odniesieniu do warunków zakwaterowania oraz stawek dodatków i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży.

Sytuacja pracowników będzie zróżnicowana pod względem okresu oddelegowania. Jeśli okres ten wyniesie do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy), to stosowane mają być rozszerzone minimalne wymogi, a jeśli okres ten przekroczy 12 miesięcy, to zastosowanie znajdą warunki zatrudnienia przewidziane w przepisach państwa przyjmującego. Co istotne, zastąpienie pracownika nowym pracownikiem wykonującym to samo zadanie będzie traktowane jako jedno oddelegowanie.

Zgodnie z nowelizacją, za niedopełnienie obowiązków wskazanych w ustawie (np. brak zgłoszenia/aktualizacji do PIP) grozić będą kary w wysokości 1-30 tys. zł za każde naruszenie.

Zmiany wprowadza ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1423).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 4 września 2020 r.