»
»
Podatki 2021: MF zapowiada istotną zmianę ws. usług noclegowych

Podatki 2021: MF zapowiada istotną zmianę ws. usług noclegowych01 Wrzesień 2020

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowy przepis powinien wejść w życie z początkiem 2021 r.

Modyfikacja będzie polegać na dodaniu do ustawy o VAT w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c. Obecnie obniżenia kwoty albo zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Wyjątek odnosi się tylko do podatników świadczących usługi przewozu osób, kupujących gotowe posiłki dla pasażerów. Podatnicy ci mają prawo do odliczenia VAT.

„Projektowana zmiana polega na umożliwieniu odliczania VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odprzedaży, tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (tj. w związku z tzw. refakturą usługi)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie wskazano, że pozostałe nabycie usług noclegowych, czyli w przypadku nabycia przez podatnika do celów jego działalności i konsumowanych w tej działalności, nie będzie dawać prawa do odliczenia podatku.

Projektodawcy szacują, że zmiana może kosztować budżet państwa maksymalnie 103,25 mln zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 sierpnia 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.